printen

Over ons

In 2015-2016  heeft de VSB met haar deskundigen samen met Concreet Onderwijsproducten, het leermiddelenbedrijf voor de bouw, de Steigerwijzer gemaakt. Het is een website die leerlingen in opleiding op hun niveau eenvoudig wegwijs maakt in begrippen en regels. Ook anderen die met steigers te maken hebben kunnen hier snel informatie vinden.

Met het oog op de toekomst is er een indeling in Bouw, Industrie en Offshore gemaakt. De rubrieken Industrie en Offshore bevatten nu geen andere informatie dan Bouw, maar dat kan bij wijzigingen snel aangepast worden.

De basis voor de inhoud is de Richtlijn Steigers.  Hieronder is daarover meer te lezen .  De teksten van de Richtlijn zijn in deze gids geformuleerd op het wettelijke taalniveau voor mbo leerlingen. Inhoud die niet van belang is voor de leerling is weggelaten. Informatie die nuttig is, is aangegeven  met INFORMATIE.

In deze digitale gids zijn instructievideo’s opgenomen die het lesprogramma met beroepstaken ondersteunen. De zoekfunctie beschikt over beelden.  Bij het zoeken worden alle elementen waar het zoekbegrip in voorkomt getoond.

Het regulier mbo lesprogramma gebruikt opdrachtenmappen met diverse soorten praktijkopdrachten. Steigerbouwbegrippen die uitleg nodig hebben zijn in het zoekregister opgenomen.

Deze Steigerwijzer is dynamisch. Wanneer nodig  uit te breiden en aan  te passen.

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB)

De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”.
Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.

Ten opzichte van opdrachtgevers, overheden en instellingen onderstreept de VSB het grote belang van de activiteiten van de leden. De VSB bepleit daarbij een rationeel en haalbaar beleid, waardoor de slagkracht van de leden wordt behouden en versterkt.
Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid vormen daarbij de uitgangspunten, periodiek getoetst aan de hand van de Waarborgregeling VSB.

Flexibel en communicatief ingesteld, draagt zij bij aan een adequaat functionerend opleidingssysteem, aan kennisoverdracht en een kwalitatief hoogstaand voorlichtingsniveau. Daarnaast is de VSB het platform van innovatieve ontwikkelingen op technisch gebied en aanspreekpunt voor wet- en regelgeving.

Voor meer informatie: www.vsb-online.nl