printen

FAQ's hoofdstuk 8

Ik heb een vraag over de zgn. schrikvloer. Is deze volgens de richtlijnen nu nog wel of niet nodig? In de Richtlijn Steigers kom ik de term alleen nog tegen bij de begrippenlijst van hoofdstuk 8. En daar staat dat deze in het verleden werd aangebracht en dat het nu een achterhaald begrip is ? Voorheen werden ze aangebracht onder werkvloeren boven de 6m en/of als de werkvloer niet goed dicht gelegd kon worden. Kortom geldt dit nu dan nog?
De schrikvloer is een verouderd idee uit de steigerbouwwereld, zo verouderd dat het niet eens …
De schrikvloer is een verouderd idee uit de steigerbouwwereld, zo verouderd dat het niet eens in de Richtlijn Steigers werd opgenomen, behoudens in Termen en Definities. Niet nodig dus. Overigens is het wel zo dat de werkvloer toereikend dicht gelegd moet worden.
Lees meer...