printen

2.3 Aandachtspunten steigerontwerp

Niet alle steigeruitvoeringen vallen onder een van de standaardconfiguraties, deze uitzonderingen noem je zogenaamde afwijkende configuraties. De constructeur moet deze configuraties extra beoordelen op zaken zoals vorm,  belasting en toepassing. Daarnaast kan de omgeving een probleem vormen voor de steigerconstructie, dus daar moet hij ook naar kijken.

Op de lijst hieronder staan niet alle aandachtspunten, maar wel de belangrijkste. Schakel altijd de juiste deskundigheid in.

Aandachtspunten bij complexe configuraties

Geometrie

1

Steiger hoger dan 24 m (vloerhoogte)

2

Slaghoogte groter dan 2,2 m

3

Staanderafstanden groter dan 2,6 m

4

Steiger met vloerverbreding door uitbouwconsoles (tekening en berekening niet nodig als het een standaardconfiguratie is)

5

Gevel-/objectsteiger breder dan 1,6 m (exclusief uitbouwconsole)

Belasting

6

Steiger met vloerbelasting hoger dan 3 kN/m2

7

Per steigervak is de belasting meer dan één vol belaste vloer

8

Steiger ingericht voor hijswerkzaamheden, hijslast groter dan 200 kg 

9

Beklede steiger (vergroting van het windvangende oppervlak door zeilen, krimpfolie, netten of steigerkap)

10

Steiger waaraan een goederen-, personen-, personen-/goederenlift is verankerd

11

Voorzieningen aan de steiger (bijvoorbeeld een stortkoker)

12

Dynamisch belaste steiger (bijv. door mechanisch transport, een aggregaat of een compressor op de steiger)

Toepassing

13

Gevel-/objectsteiger (voor zover niet gestandaardiseerd binnen RS, zie paragraaf 2.2)

14

Ondersteuningssteiger

15

Hangsteiger

16

Uitbouwsteiger

17

Uitsteeksteiger

18

Doorgang, overbrugging of loopbrug met overspanning groter dan 6 m

19

Vrijstaande steiger

20

Verplaatsbare steigerconstructie (hijsbaar, verrijdbaar enz.)

Omgeving

21

Steiger op afwijkende ondergrond, zoals hellingen steiler dan 1:10, daken, rivierbodem, pontons enz.

22

Steiger die open is voor publiek (bij evenementen bijvoorbeeld)

23

Bij een gevel-/objectsteiger en metselsteiger: een ander verankeringspatroon dan aangegeven in paragraaf 2.2 Standaardconfiguratie

24

Gevel-/objectsteiger voor een open constructie

 

Moeilijkheidsgraad van steigers

Steigers zijn bouwwerken met een bepaalde moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad hangt van een paar dingen af. In de eerste plaats de configuratie. Die kan meer of minder gestandaardiseerd zijn. Daarnaast hangt de moeilijkheidsgraad af van de uitvoering van de steiger. Het is dus niet alleen de grootte van de steiger die de moeilijkheid bepaalt, Een kleine steiger kan bijvoorbeeld heel moeilijk te bouwen zijn, en een grote steiger heel makkelijk.

Informatief

Figuur 26 hieronder is bedoeld als hulpmiddel voor de communicatie tussen opdrachtgever, steigerbouwbedrijf en uitvoerder. Hierin staan vier categorieën van moeilijkheid. Categorie 1 is eenvoudig, categorie 4 is heel moeilijk.

De constructeur bepaalt de moeilijkheidsgraad. Hij moet de moeilijkheidsgraad van de steiger op de tekening zetten.

 

 

Figuur 26: Moeilijkheidsgraad (in 4 categorieën) van steigers.