printen

9 Voorschriften, normen en literatuur

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving over steigerbouw, onderverdeeld in overheidsvoorschriften, brancherichtlijnen, normbladen en diversen.

 

Overheid  

Artikel/Nr.  

Titel  

Arbowet  

 

Arbeidsomstandighedenwet  

Hfdst. 2  

 

Arbeidsomstandighedenbeleid (o.a. Verplichtingen werkgever en werknemers, RI&E/plan van aanpak, voorlichting en onderricht, voorkomen gevaar voor derden) 

Hfdst. 7  

Art. 32  

Strafbepaling  

Arbobesluit  

 

Arbeidsomstandighedenbesluit  

 

Art. 2.26  

Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk  

 

Art. 2.28  

Veiligheid en gezondheidsplan  

 

Art. 2.29  

Aanstelling coördinatoren  

 

Art. 3.16  

Voorkomen valgevaar (onderdeel van Hoofdstuk 3 inrichting arbeidsplaatsen)  

 

Art. 5  

Fysieke belasting  

 

Art. 7.4  

Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen. (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  

 

Art. 7.4a  

Keuringen (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  

 

Art. 7.11a  

Voorlichting (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  

 

Art. 7.17c  

Gebruik mobiele arbeidsmiddelen (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  

 

Art. 7.23  

Steigers, ladders/trappen en toegangs-/positioneringstechnieken (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  

 

Art. 7.34  

Steigers (onderdeel van hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)  

 

Hfdst. 8  

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidsignalering  

Arboregeling  

 

Arbeidsomstandighedenregeling  

 

Hfdst. 8 en Bijlage XVIII  

Veiligheids- en gezondheidssignalering