printen

5.1 Informatie over de Opleveringsprocedure

Na het bouwen van een steiger volgt het controleren, goedkeuren en opleveren van de steiger. Dit noemen we de opleveringsprocedure. Er  kan  ook een deel van een steiger opgeleverd  worden in plaats van de hele steiger, als dat van tevoren afgesproken is met de opdrachtgever. De oplevering wordt gedaan aan de hand van een checklist.

In deze paragraaf lees je welke functie je moet hebben om een steiger te mogen opleveren, en hoe je dat doet. Aan het eind van de paragraaf staat een voorbeeld van een checklist die bij de oplevering gebruikt wordt.

Functieniveau

Wie  een steiger mag opleveren, hangt af van het functieniveau en van de soort steiger. In het schema hieronder zie je de vereiste functieniveaus van de mensen die steigers monteren en opleveren.

 

Steigerbouwbedrijf

Functieniveau

Monteren

Overdragen

Hulpmonteur

Monteur

standaardconfiguratie

 

1e Monteur

alle steigers

standaardconfiguratie

Voorman

alle steigers

alle steigers

 

Figuur 1: Vereiste functieniveaus bij opleveringscontroles. 

Steigerkaart (scafftag)

Nadat de steiger is  gecontroleerd en goedgekeurd volgens de checklist wordt deze overgedragen  aan de opdrachtgever of de gebruiker. Dat kan gedaan worden met een steigerkaart, ook wel ‘scafftag’ genoemd. Aan de steiger komt een steigerkaarthouder te hangen waar de steigerkaart in gestoken wordt. Houder en kaart moeten weerbestendig zijn.

Zolang de steiger in opbouw is, moet dit duidelijk op de steigerkaarthouder te zien zijn. Daar kan bijvoorbeeld op staan: “Niet betreden, steigerwerkzaamheden in uitvoering”. De steigerkaart zit dan nog niet in de steigerkaarthouder.

De steigerkaarthouder moet goed zichtbaar zijn. Je kunt hem bevestigen aan de ladder of op een plek direct naast de ladderopgang. Als er meerdere ladderopgangen zijn, dan breng je op al die plaatsen een steigerkaart aan.

Hieronder zie je een voorbeeld van een eenvoudige steigerkaarthouder en van een steigerkaart.

 

Figuur 2: Steigerkaarthouder, zichtbaar tijdens steigerbouwwerkzaamheden.

 

 

Figuur 3: Steigerkaart (nog niet ingevuld).

Gele zone en gele steigerkaart

Als een steiger een rode kaart heeft is de toegang  verboden. Is er een gele kaart opgehangen dan betekent dit dat op de steiger in dat gebied alleen mensen mogen werken die daar voor aangewezen zijn.

Deeloplevering

Vaak wordt  de hele steiger niet in één keer  opgeleverd, maar  een deel ervan. Er  moet dan duidelijk aangegeven worden welk deel wordt  opgeleverd en vrijgegeven voor gebruik, en welk deel nog niet is vrijgegeven. Dat  wordt bijvoorbeeld gedaan  door er een afzetting met leuningen voor te zetten, of een andere vorm van blokkade. 

In zo’n geval is alleen dubbel leuningwerk aan de afzetting niet voldoende. Er  moet ook met rood-witte markeringen en/of pictogrammen aangegeven worden dat de steiger achter de afzetting niet veilig is. Deze waarschuwingen worden geplaatst bij de afzetting en bij de ladderopgangen die naar het onveilige gedeelte leiden.

Checklist

Hieronder zie je een voorbeeld van een checklist die gebruikt wordt bij de oplevering van een steiger. Een bedrijf of opdrachtgever kan extra punten toevoegen aan de checklist, maar de punten die in dit voorbeeld staan, moeten altijd op de checklist staan. Dus meer mag, maar minder niet.

Het uitvoeren van periodieke inspecties komt aan de orde in paragraaf 6.3. 

 

 

Opdrachtgever: …………………………….…….…………….…

Locatie: …………………………….…….…………….…

Montagebedrijf: …………………………….…….…………….…

Inspectiedatum: …………………………….…….…………….…

Naam toezichthouder steigergebruik: ………………..

 

 

Steigertype : traditioneel / systeem / …………..…..

Belastingklasse (kN/m2):

2

1,5 kN/m2

4

3,0 kN/m2

6

6,0 kN/m2

 

 

Controlepunten

Ja

Nee

N.v.t

1.

Is de steiger gebouwd volgens tekening (of volgens standaardconfiguratie)?

 

 

 

2.

Staat de steiger op draagkrachtige ondergrond?

 

 

 

3.

Staan de staanders op voetplaten of voetspindels?

 

 

 

4.

Is de onderste ligger correct aangebracht?

 

 

 

5.

Zijn de staanderafstanden uitgevoerd volgens tekening (of volgens standaardconfiguratie)?

 

 

 

6.

Zijn de liggers aangebracht volgens tekening (of volgens standaardconfiguratie)?

 

 

 

7.

Zijn de diagonalen aangebracht volgens tekening (of volgens standaardconfiguratie)?

 

 

 

8.

Zijn de verankeringen aangebracht volgens tekening (of volgens standaardconfiguratie)?

 

 

 

9.

Zijn alle vloeren dichtgelegd?

 

 

 

10.

Zijn de leuningen en kantplanken aangebracht?

 

 

 

11.

Zijn alle vloeren veilig toegankelijk?

 

 

 

12.

Is het overtollige materieel opgeruimd?

 

 

 

13.

Is het steigerkaartsysteem / de opleveringsprocedure goed uitgevoerd?

 

 

 

14.

Zijn de liftstopplaatsen ingericht volgens tekening?

 

 

 

15.

Is de afstand tussen werkvloer en gevel (of object) 0,15 m?

 

 

 

16.

Is er sprake van een veiligheidsmarkering/afzetting?

 

 

 

17.

Zijn speciale constructies uitgevoerd volgens tekening?

 

 

 

Wanneer één of meer vragen met NEE moeten worden beantwoord, mag de steiger NIET worden gebruikt voordat de afwijkingen zijn verholpen. Als de afwijking niet volgens de voorschriften is te verhelpen, moet hieronder worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen voor een veilig gebruik van de steiger.

Nr.

Omschrijving afwijkingen

Maatregelen

 

 

 

 

 

 

 

Vertegenwoordiger montagebedrijf

 

Naam: …………………..…………

Functie: …………………..…………

 

Handtekening:

 

Vertegenwoordiger afnemer van de steiger

 

Naam: …………………..…………

Functie: …………………..…………

 

Handtekening:

 

Figuur 4: Voorbeeld van een checklist voor (deel)oplevering van een steiger.