printen

FAQ's hoofdstuk 5

Van onze steigerbouwer krijgen wij te horen dat een steiger niet voorzien hoeft te worden van een steigerkaart. Alleen een ingevuld steigerformulier, in de map van de uitvoerder, is voldoende en verplicht. In de richtlijn kan ik dit niet terug vinden.

Toch staat het er: 5.4 geeft antwoord op uw vraag. En 5.4.2 geeft aan hoe …

Toch staat het er: 5.4 geeft antwoord op uw vraag. En 5.4.2 geeft aan hoe u kunt handelen indien u gekozen heeft voor de optionele werkmethode met gebruikmaking van de scafftag.

Lees meer...

Onder WERKVLOER BLIJFT LIGGEN OF NIET in figuur 5.1.11 kwam bij mij de gedachte aan de SCHRIKVLOER op. Die heb ik gemist in de rest van de richtlijn. Moet boven de 6 meter geen extra werkvloer meer meegenomen worden?

Nee.

Bij de standaard uitrusting in hoofdstuk 5 mis ik de hamer en het waterpas en wellicht ook de boormachine en een steek of ringsleutel voor het aanbrengen van ankers.

Hier is alleen de veiligheidsuitrusting benoemd.

Hier is alleen de veiligheidsuitrusting benoemd.

Lees meer...

Mogen wij zelf steigermaterialen keuren, hoe vaak moet dat en moeten de materialen voorzien zijn van een keuringsticker?

Paragraaf 5.5 geeft uitleg over de keuring van het steigermaterieel. In het Handboek Arbeidsmiddelen van …

Paragraaf 5.5 geeft uitleg over de keuring van het steigermaterieel. In het Handboek Arbeidsmiddelen van Arbouw ( zonder kosten uwerzijds te downloaden, zie de site www.arbouw.nl, zijn inspectielijsten toegevoegd voor alle steigeronderdelen. Deze lijsten kunnen uitstekend worden gebruikt om het steigermaterieel te controleren. De Richtlijn Steiger gaat er vanuit dat al het geleverde steigermaterieel voldoet aan de gestelde eisen. Dus ligt de verantwoordelijkheid voor het geleverde materieel bij de leverancier cq het materieelbedrijf cq het steigerbedrijf. De wetgever gaat ervan uit dat de mensen, die het materieel keuren, aantoonbaar deskundig zijn. Het materieel hoeft niet worden voorzien van een keuringssticker, dit zou te arbeidsintensief zijn. Om het praktisch te houden, dient het aangevoerde steigermaterieel gecontroleerd te worden bij elke aanvoer naar de plek waar de steiger gebouwd wordt.

Lees meer...

Mag een steigerbouwer met certificaat steigerbouwer A, aangevuld met certificaat leermeester een steiger overdragen? Het betreft een renovatiesteiger van 10 tot 14 meter hoog.

De RS is daar duidelijk over: een leermeester is een persoon die (de benodigde) vakkennis …

De RS is daar duidelijk over: een leermeester is een persoon die (de benodigde) vakkennis / expertise overdraagt aan zijn leerlingen. Leermeesters komen in vele disciplines voor, zoals in praktisch alle ambachtelijke beroepen. De leermeester beschikt doorgaans naast goede vakkennis en kunde over voldoende didactische vaardigheden, waardoor het leerproces effectief verloopt. De leermeestersopleiding is een opleiding om personen te begeleiden in hun werk tijdens een opleidingstraject. De matrix betreffende de montage en de overdracht van de steiger zoals beschreven in het boek Richtlijn Steigers, staat vermeld in hoofdstuk 5.4.
 

Lees meer...

Is de steigerkaart nog verplicht in de nieuwe richtlijn steigers?

Neen. Het opleveren cq overdragen van een steiger is verplicht. De Richtlijn Steigers geeft aan …

Neen. Het opleveren cq overdragen van een steiger is verplicht. De Richtlijn Steigers geeft aan dat dit opleveren of overdragen schriftelijk aantoonbaar moet gebeuren, dit in verband met o.a. de juridische consequenties. Een voorbeeld van dit overdragen of opleveren van de steiger is weergegeven in de Richtlijn Steigers. Als aanvulling daarop mag/kan een scafftec procedure gevolgd worden waarin de Richtlijn Steigers aangeeft dat deze alleen hoeft te voorzien om aan te geven dat een steiger veilig is. Dus rood en groen. De twee wekelijkse controle van de steiger dient ook schriftelijk te worden vastgelegd. Eveneens op juridische gronden.

Lees meer...