printen

FAQ's hoofdstuk 6

Zijn metselboys verplicht?

Het Arbobesluit verbiedt overmatige fysieke belasting van werknemers. Er wordt daar niet nader ingegaan op …

Het Arbobesluit verbiedt overmatige fysieke belasting van werknemers. Er wordt daar niet nader ingegaan op de definitie van het woord overmatig. De metselboy is bedoeld om de metselaar minder te laten bukken en draaien. Bukken op zich is een normale belasting van vooral de onderrug (als je het niet goed doet) en de dijen en heupen (als je het wel goed doet) voor de metselaar. Draaien daarentegen is een heel slechte belasting voor de metselaar. Als u in staat bent uw metselaars nauwelijks te laten draaien, is hun productie hoger en worden ze veel minder moe. Het gebruiken van metselboys is geen harde eis als bijvoorbeeld de voorgeschreven leuninghoogte van de steiger. De Richtlijn Steigers is de stand van de techniek, zie het betreffende hoofdstuk. Zie ook het betreffende A-Blad van Arbouw, www.arbouw.nl: Steigergebruik.

Lees meer...

De Arbeidinspectie verwijst naar het steigervoorbereidingsformulier uit de Richtlijn Steigers. Is bovenstaand een bestaand formulier?

1 De Richtlijn Steigers is in samenwerking met onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie (het onderdeel …

1 De Richtlijn Steigers is in samenwerking met onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie (het onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat zich met handhaving van wetten en regels bezig houdt) tot stand gekomen. Het betreft echter niet een officiële publicatie van SZW.
2 Het steigervoorbereidingsformulier is tot stand gekomen op verzoek van de Arbeidsinspectie en is toegevoegd aan het boek (en de site), en wel in hfdst. 6 pag 6.4 en 6.5.

Lees meer...

Wat is de maximaal windbelasting waarbij op-/ afbouw of aanpassing van een steiger kan plaatsvinden? (Hoofdstuk 6 paragraaf 6.2.1 beschrijft maximum 8 voor t.a.v. gebruiker van steiger).

Wat voor de gebruiker van de steiger geldt is ook van toepassing op de monteurs …

Wat voor de gebruiker van de steiger geldt is ook van toepassing op de monteurs van de steiger. Want tijdens montage ombouw en demontage is hij ook gebruiker van het steiger.

Lees meer...

Opdrachtgever verzorgt informatie/vrijgave met betrekking tot ondergrond. Hfdst 1 paragraaf 1.2.1 & 1.2.2 beschrijft wettelijke verplichting opdrachtgever op dit onderdeel: Hoe moet men dit aanpakken/hoe werkt dit bij steigerwerken waarbij object/installatie onderdeel uitmaakt van een steigerconstructie? (bijvoorbeeld hangsteigers of steigers die gedeeltelijk afsteunt op constructie van object).

Uiteraard dient de opdrachtgever geïnformeerd te worden over de krachten die uit de [tijdelijke] constructie …

Uiteraard dient de opdrachtgever geïnformeerd te worden over de krachten die uit de [tijdelijke] constructie vrijkomen. Met die gegevens kan hij de ontwerper informeren. Dus: de ontwerper geeft bv de staanderbelasting op en de opdrachtgever verifieert en/of past aan zodat de gevraagde belasting afgedragen kan worden door de ondergrond of aan de constructie.

Lees meer...

Zijn er bestaande richtlijnen om praktisch om te kunnen gaan met leiding- en/of kabelaanleg in de nabijheid van steigers. Zijn er bijvoorbeeld minimale vastgestelde afstanden ten opzichte van steigers?

Er zijn inderdaad richtlijnen die aangeven op welke wijze hier praktisch mee om moet worden …

Er zijn inderdaad richtlijnen die aangeven op welke wijze hier praktisch mee om moet worden gegaan. De Richtlijn Steigers behandelt dit onderwerp. SZW/AI handhaaft op basis van het boek Richtlijn Steigers. In paragraaf 6.1.3 komt de door u aangesneden materie aan de orde.

Lees meer...

Ik heb begrepen dat het omhangen van consoles bij een volgende update misschien niet meer door de metselaar of timmerman mag gebeuren. Klopt dit?

Dit klopt niet. Als de console geen onderdeel uitmaakt van het constructieve gedeelte dat wil …

Dit klopt niet. Als de console geen onderdeel uitmaakt van het constructieve gedeelte dat wil zeggen geen onderdeel is van de steigervloer, mag deze worden omgezet door metselaar of timmerman. Let wel op dat de vloeren weer worden dicht gelegd zodra de metselaar deze is gepasseerd.

Lees meer...

Kunt u mij aangeven wat met onder  ABNORMALE WEEROMSTANDIGSHEDEN wordt bedoeld. Kan me voorstellen, dat men bijvoorbeeld een bepaalde windkracht bedoelt. Zo ja, over wat voor een windkracht spreekt men dan?

Zoals Richtlijn Steiger [Hfdst 6] aangeeft, dient een inspectie uitgevoerd te worden na elke gebeurtenis …

Zoals Richtlijn Steiger [Hfdst 6] aangeeft, dient een inspectie uitgevoerd te worden na elke gebeurtenis of weersomstandigheid waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die heeft geleid tot wijzigingen in de constructie. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld een aanrijding, een ontploffing, een brand, een aardbeving of een storm, dus met een windracht boven de 8 Beaufort [windsnelheid vanaf 17,2 m/s]. Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Onder extreme weersomstandigheden verstaat men ook extreme sneeuwval, stortregens waarbij de ondergrond aangetast wordt en extreme kou. Conclusie: al met al gewoon het gezonde verstand gebruiken en liever een keer teveel inspecteren dan een keer te weinig.

Lees meer...

In paragraaf 6.3 staat naar onze mening dat een steigerkaart niet langer verplicht. Deze kan EVENTUEEL gebruikt worden. Graag uw reactie hierop. Naar onze mening is de steigerkaart verplicht.

Een ingevuld, ondertekend en gedateerd overdrachtsformulier is verplicht. Dit formulier kan eventueel aangevuld worden met …

Een ingevuld, ondertekend en gedateerd overdrachtsformulier is verplicht. Dit formulier kan eventueel aangevuld worden met een scaffteckaart. Deze kaart is bedoeld om visueel aan te geven dat het steiger is opgeleverd en overgedragen. Het gebruik van een scaffteckaart is niet verplicht, het is bedoeld voor de vele gebruikers van de steiger, dat de steiger in orde is.

Lees meer...

Wij werken met Layher Blitz en Allrond steigers hierop worden regelmatig consoles geplaatst met een diepte van 36 cm. Om deze te verwijderen op het moment dat de gevel bekleed wordt. Als ik de richtlijn goed interpreteer zou indien de gevel bekleding (gemiddeld 15 cm) geplaatst is deze optie dus niet meer mogelijk zijn. Hoe kijkt u tegen deze problematiek aan?

U geeft zelf al het antwoord op uw vraag. Mag niet.

U geeft zelf al het antwoord op uw vraag. Mag niet.

Lees meer...