printen

FAQ's hoofdstuk 7

Hoe lang is het certificaat Toezichthouder Steigers geldig?

Het behaalde certificaat Toezichthouder Steiger is niet gekoppeld aan een tijdsfactor.

Het behaalde certificaat Toezichthouder Steiger is niet gekoppeld aan een tijdsfactor.

Lees meer...

Mag een persoon die is opgeleid tot voorman ook steigers inspecteren of dient deze persoon expliciet te zijn opgeleid tot steigerinspecteur? Zo ja, is er een onderscheid tussen standaard configuraties en complexe steigers?

In de opleiding voor de functie van voorman moet ook het inspecteren zijn ingevuld. Een …

In de opleiding voor de functie van voorman moet ook het inspecteren zijn ingevuld. Een voorman moet alle steigers [dus ook complex] kunnen [laten] bouwen, overdragen en inspecteren.

Lees meer...

In het verleden werd gebruik gemaakt van steigerbouwer A of B. Hoe ligt die verhouding met de nieuwe benamingen (1e monteur, voorman, hulpmonteur enz.)?

Voor hulpmonteur was nog geen opleiding maar daar zijn nu de eerste cursussen voor opgestart. …

Voor hulpmonteur was nog geen opleiding maar daar zijn nu de eerste cursussen voor opgestart. Monteur ligt op nivo A. 1ste monteur ligt op nivo B. Voorman is een doorontwikkeling van monteur B.

Lees meer...

Mijn vraag is of de opdrachtgever wettelijk verplicht is om een deskundig persoon in dienst te hebben als hij de stellingbouwacitiviteiten uitbesteedt aan een andere partij. Mijn bedrijf besteedt het bouwen van stelling op ons terrein uit. Zijn wij als bedrijf wettelijk verplicht een eigen deskundig persoon op het gebied van stellingbouw in dienst te hebben?

De Richtlijn Steiger geeft hierover het volgende aan. Tijdens de steigermontage is er een toezichthouder …

De Richtlijn Steiger geeft hierover het volgende aan. Tijdens de steigermontage is er een toezichthouder aanwezig. Deze toezichthouder valt onder de verantwoordelijkheid van het montagebedrijf en de functie kan ingevuld worden door een direct leidinggevende, bijvoorbeeld de eerste monteur of de voorman. Doel moet wel zijn, dat deze persoon tijdens de werkzaamheden aanwezig is en toezicht houdt op het veilig bouwen van het steiger. Uiteraard heeft ook de uitvoerder / opdrachtgever van het montagebedrijf zijn arbo verantwoordelijkheid om toe te zien dat er veilig gewerkt wordt, ook door het montagebedrijf. Maar de invulling van het toezichthouderschap tijdens het bouwen van de steiger is dus het montagebedrijf. De toezichthouder tijdens het gebruik van de steiger is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van het steigerwerk. De kennis die deze persoon moet hebben, is verwoord in hoofdstuk 7 van de RS. Deze persoon is verantwoordelijk dat het steiger veilig blijft. Hij/zij kan daarbij kennis inschakelen van bijvoorbeeld een steigerinspecteur of een vertegenwoordiger van het montagebedrijf voor een beoordeling [inspectie] van de steiger.

Lees meer...

In de tabel op pagina 7-3 is drie keer aangegeven ASSISTEERT. Is ergens opgenomen, wat daar onder verstaan moet worden? Verder is het wel aardig, dat een hulpmonteur niet hoeft op te ruimen. Een taak die we wel tegenkomen op de volgende bladzijde bij de monteur.

Klopt

In de eindtermen voor de monteur begint de TELLER op 12. Dat zou kunnen betekenen dat het totaal van de eindtermen voor de monteur inclusief de eindtermen van de hulpmonteur genomen dient te worden. Hetzelfde geldt voor de daarop volgende functies. Dit is echter niet vastgelegd.

Dit is een normale gang van zaken in de opleidingsbranche [bron Fundeon]

Dit is een normale gang van zaken in de opleidingsbranche [bron Fundeon]

Lees meer...

Welke eisen moeten we stellen aan onze eigen mensen?

Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs. Als ze …

Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs. Als ze zelf geen steigers bouwen, maar er wel op werken, dienen ze de steiger veilig te gebruiken. In dat geval is uw bedrijf verplicht inspecties te laten uitvoeren door een Deskundig Toezichthouder. Indien uw bedrijf tevens de V&G-coördinatie verzorgt, wordt u bovendien geacht af te stemmen en afspraken te maken met andere bedrijven die van de steiger gebruik maken, bijvoorbeeld over een veilig en deugdelijk gebruik en over inspecties.

Lees meer...

Moet dit gecertificeerd worden cq bestaat er een opleiding?

Als u zelf geen steigers monteert is er geen opleiding of persooncertificering nodig. U bent …

Als u zelf geen steigers monteert is er geen opleiding of persooncertificering nodig. U bent wel verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van een of meer Deskundig Toezichthouders die inspecties uitvoeren. Monteert u zelf wel steigers dat gelden voor uw mensen de in de Richtlijn steigers beschreven opleidingseisen.

Lees meer...

Ik heb begrepen dat een toezichthouder steigergebruik te allen tijde op de bouw aanwezig moet zijn. Klopt dat en zo ja, waar vind ik dat terug in de Richtlijn Steigers?

Kijk in het hoofdstuk verantwoordelijkheden bij toezichthouder steigergebruik. Hierin staat de verantwoordelijkheid van de werkgever …

Kijk in het hoofdstuk verantwoordelijkheden bij toezichthouder steigergebruik. Hierin staat de verantwoordelijkheid van de werkgever aangegeven. De werkgever stelt een verantwoordelijk persoon aan. Verdere uitwerking staat beschreven in het hoofdstuk opleidingen. Duidelijk staat aangeven dat in de toekomst de handhaver, AI, daar meer aandacht aan zal schenken. Als we expliciet vermelden verplicht vanaf vandaag heeft menig bedrijf een uitdaging. Doel moet zijn dat de bedrijven hierop anticiperen en de betrokken personen van de bouw laten opleiden.

Lees meer...

Wij zijn een bouw en aannemersbedrijf met totaal 14 medewerkers. Nu hebben wij zelf een aantal aluminium rolsteigers en een hoeveelheid stalen Layer steigers die wij regelmatig gebruiken en laten keuren. Nu heb ik vorig jaar eens een informatiedag over richtlijn steigers bijgewoond, maar loop nog steeds met een vraag. Mogen onze eigen medewerkers de steigers op en afbouwen, volgens standaard configuraties, zonder enige opleiding. Er zijn timmermannen die al 40 jaar in de bouw werken en precies weten hoe ze een veilige steiger moeten bouwen. Is het nou verplicht om al onze werknemers een cursus steigerbouwen te laten volgen? Welke eisen moeten we stellen aan onze eigen mensen?

  • Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs.
  • Als ze …
  • Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs.
  • Als ze zelf geen steigers bouwen, maar er wel op werken, dienen ze de steiger veilig te gebruiken.
  • In dat geval is uw bedrijf verplicht inspecties te laten uitvoeren door een Deskundig Toezichthouder. 
  • Indien uw bedrijf tevens de V&G-coördinatie verzorgt, wordt u bovendien geacht af te stemmen en afspraken te maken met andere bedrijven die van de steiger gebruik maken, bijvoorbeeld over een veilig en deugdelijk gebruik en over inspecties.

Als aanvulling: voor beide type steigers (rol- en All-round steiger) geldt, dat deskundige voor de opbouw dienen te zorgen. Er zijn verkorte cursussen in de markt (o.a. bij Bouwradius) die eigen personeel daartoe opleiden. Dit kan dan worden afgestemd op het bedrijf waar deze mensen werkzaam zijn.

Lees meer...

Als een bouwbedrijf zelf steigers bouwt, welke minimale opleiding moeten zijn medewerkers dan hebben gevolgd?

De Richtlijn Steiger maakt geen onderscheid wie precies de steiger bouwt. Hfdst 7.1 van het …

De Richtlijn Steiger maakt geen onderscheid wie precies de steiger bouwt. Hfdst 7.1 van het boek gaat nader op deze materie in. In een aldaar opgenomen matrix wordt duidelijk aangegeven welke opleidingen benodigd zijn.

Lees meer...

Ik heb in 2004 een dagcursus gehad voor steigerinspecteur, maar hoelang is zo’n pas geldig?

De Richtlijn Steigers geeft een beschrijving van deze opleiding in hoofdstuk 7 van het boek …

De Richtlijn Steigers geeft een beschrijving van deze opleiding in hoofdstuk 7 van het boek Richtlijn Steigers: Functies, kerntaken en eindtermen. Paragraaf 7.3.5. gaat specifiek in op de eisen van de steigerinspecteur. De opleiding tot steigerinspecteur (met een opleidingsduur van minimaal 4 dagen) is een persoonsgerichte opleiding waarvan het examen wordt afgenomen door een onafhankelijke instelling (bijvoorbeeld DNV). Het bewijs van een goed afgelegd examen is 5 jaar geldig.

Lees meer...