printen

4.1 Steigervloeren en steigerdelen

Een steigervloer bestaat uit één of meer vloerdelen die zelf een last kunnen dragen. Dit kunnen houten steigerdelen zijn, of prefab vloerelementen zoals platforms en stalen systeemvlonders. Deze kunnen constructief een deel van de totale steigerconstructie vormen.

De fabrikant geeft aan voor welke belastingklasse de prefab vloerelementen geschikt zijn. Dit kan ook op de elementen zelf staan.

Houten steigerdelen

Houten steigerdelen zijn gezaagde, niet-geschaafde, vurenhouten delen. Geschaafd hout is te glad, vooral als het nat wordt door regen of sneeuw. Daarom zijn houten steigerdelen van niet-geschaafd hout.

De belastingklasse van houten steigerdelen hangt af van hun dikte en van de afstand tussen de kortelingen (zie paragraaf 3.1 Belasten van steigervloeren).

De meeste houten steigerdelen hebben de volgende maten:

 • 32 mm x 200 mm
 • 38 mm x 200 mm
 • 50 mm x 200 mm.

In Nederland gebruiken we in de industrie steigerdelen van 50 x 200 mm. De staanderafstanden en het aantal kortelingen voor de steiger zijn dan afgestemd .

Houten steigerdelen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Ze voldoen aan sterkteklasse C 18 volgens NEN-EN 338.
 • Ze zijn gesorteerd op basis van NEN-EN 14081-1
 • De uiteinden van een steigerdeel hebben kramplaten aan de bovenkant en aan de onderkant . Deze beschermen de planken tegen kopscheuren en vervormingen.

Voor de kramplaten gelden de volgende eisen:

 • Ze zijn minimaal 35 x 175 x 0,9 mm.
 • Ze zitten op minimaal 50 mm en maximaal 150 mm van de uiteinden.
 • De randen van de kramplaten liggen gelijk met of onder het oppervlak van het steigerdeel.

Andere systemen voorkomen ook kopscheuren en vervormingen van steigerdelen. Maar dat mag alleen als die systemen aan de bovenstaande eisen voldoen en als  in de praktijk bewezen is dat ze  werken.

De eisen waaraan houten steigerdelen moeten voldoen, staan verder beschreven in paragraaf 5.5 Keuring/controle van steigermateriaal.

Stalen vloerelementen

Stalen vloerelementen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Ze voldoen aan NEN-EN 12810-1.
 • De verbindingen tussen de stalen vloerelementen zijn stevig uitgevoerd. Ze mogen niet zomaar losraken.
 • De stalen vloerelementen voor systeemsteigers passen goed.
 • Ze mogen niet beschadigd zijn (zie ook paragraaf 5.5).

Algemeen

Gebruik steigerdelen en vloerelementen alleen waarvoor ze zijn gemaakt: toepassing in een steiger. Leg de vloeren dicht en zorg dat de opening tussen de steiger en de gevel zo klein mogelijk blijft.