printen

7.1 Informatie scholingskader

Het monteren en demonteren van steigers is een specialisme. Alleen goed geschoolde en ervaren vakmensen beheersen dat vak. Er komt ook veel verantwoordelijkheid bij kijken, want je moet elke steiger veilig bouwen. Daarnaast moet je steigers voor verschillende toepassingen bouwen, voor alle branches die steigers nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan steigers voor de bouw, scheepsbouw, (petro)chemie, energiesector, overige industrie en offshore. Elke branche stelt weer andere eisen aan steigers. Ook de risico’s voor de steigerbouwers en de gebruikers verschillen per branche.

Een goede opleiding waarin al deze aspecten aan bod komen is dus van groot belang. Daarom is er veel aandacht besteed aan het opstellen van kwalificaties en competentieprofielen, zodat de scholing van steigerbouwers aan de hoogste eisen voldoet.Verschillende partijen hebben daaraan meegewerkt, zoals de VSB, Fundeon, werkgevers (Bouwend Nederland) en werknemers (FNV en CNV) in de bouw. Het resultaat daarvan is het Kwalificatiedossier voor de steigerbouw. Dit is formeel erkend door het Ministerie van OCW.

In het kwalificatiedossier zijn de functies, eindtermen, kerntaken en competenties vastgelegd. Ook is beschreven welk niveau de opleidingen moeten hebben, hoe leerlingen moeten aantonen dat ze aan de kwalificaties voldoen, en hoe de controle op de vakbekwaamheid is geregeld.

In dit hoofdstuk lees je hoe de nieuwe scholingsstructuur eruitziet, die op het Kwalificatiedossier Steigerbouw is gebaseerd. Hierin komen de nieuwe functies in de steigerbouw aan de orde, en de manier waarop je je huidige certificaat Steigerbouwer A of B kunt “upgraden” naar een nieuw certificaat of diploma. Ook de functies van inspecteur en toezichthouder steigergebruik komen aan bod. Deze mensen moeten immers met verstand van zaken een objectieve beoordeling kunnen geven over verschillende typen steigers.

De uitgebreide competentieprofielen, waarin ook de kwalificaties zijn uitgewerkt, zijn beschikbaar via www.richtlijnsteigers.nl, het Ministerie van OC&W en via de branchevereniging VSB.