printen

Uitleg begrippen

Zoek op alfabet:

Aanbinder

Zie korteling steigerpijp tussen de staanders die dient om de werkvloer te ondersteunen, bevestigd aan de langsligger.

Aanlijnen

Boven de 2,5m verplicht.

Aarding

Steiger wordt verbonden met aarding van electrische installatie. Met als doel het potentiaalverschil [verschil in voltage tussen twee geleiders, zoals steiger en stroomkabel] te voorkomen.

Aardleiding

Aardleiding aarding klem met beschermleiding die wordt vastgemaakt aan de steiger door een gespecialiseerd bedrijf zodat veilig gewerkt kan worden met elektrische apparate.

A-blad

 A(rbouw)-bladen zijn gebaseerd op afspraken tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en worden ontwikkeld in opdracht van het bestuur van Arbouw. Ze bevatten belangrijke richtinggevende aanbevelingen ten behoeve van betere en veiligere arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak. Naast normen (bijvoorbeeld maximaal toegestane gewicht om te tillen) is in de A-bladen per onderwerp ook de stand der techniek vastgelegd.

Aboma

Zakelijke dienstverlener voor keuringen, inspecties, taxaties van materieel, begeleiden van arbobeleid van bouwbedrijven en certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen.

Abomafoon

Praktische uitwerking van een onderwerp voor veiligheid in de bouw van Aboma + Keboma.

Afbakening

De afzetting van de werkplek om duidelijk de gevaarlijke plekken te markeren voor zowel werknemers als voorbijgangers.

Afdichting

Voorziening om ook bij slecht weer de steiger te kunnen gebruiken.

Afix

Steiger: merknaam aluminium steiger.

Afstandhouder

Steigerpijp met kopbescherming die ervoor zorgt dat de steigerconstructie niet tegen het bouwwerk kan vallen.

Afvoerplan

Tijdig doorgeven van materialen afvoeren aan planner.

Ankerbuis

Onderdeel van de verankeringsconstructie.

Ankerpatroon

Zie  verankeringspatroon: voorgeschreven patroon voor aanbrengen van verankering in de steiger. De plaats is in het vooraanzicht van de steiger aangegeven.

Ankerpijp

Onderdeel van de verankeringsconstructie.

Arbobeleidsregel

Geeft extra invulling van voorschriften uit de Arbowet en het Arbo besluit. De Inspectie SZW gebruikt die beleidsregesl als inspectienorm.

Arbobesluit

Geeft voorschriften voor concrete onderwerpen voor organisatie, veiligheids en gezondheid.

Arbouw

Kennis- en service-instituut voor verbeteren van arbeidsomstandig-heden in bouwnijverheid, stelt A bladen op.

Arbowet

Vermeldt hoe werkgevers de werknemers moeten beschermen tijdens hun werkzaamheden. Hoe de instructie over de PBM’s moet gebeuren en dat werknemers verplicht zijn instructie te volgen en PBM's te gebruiken.

As- en referentielijnen

Staan op tekening, daar wordt de maatvoering van de constructie aan vastgelegd.